Promotie Polaroid

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“BRIGHT HERE, BRIGHT NOW ”

SECTIUNEA 1

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Art.1.1 Organizatorul campaniei cu premii este OPTICAL INVESTMENT GROUP S.A.cu sediul în Str. Amiral Horia Macelariu, Nr. 61-81, Corp B, Parter, Camera 4, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1110150/2019, Cod unic de inregistrare 41476070numit in continuare ”Organizator”/ “Organizatorul”)

Art.1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”). Participarea la Tombola implica acordul expres, luarea la cunostinta si acceptarea fara obiectiuni a Regulamentului de catre toti participantii.

Art.1.3 Prezentul Regulament este intocmit si va fi disponibil, in mod gratuit, in permanenta, pe toata durata Campaniei pe pagina web: https://www.instantexperience.ro/. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut, in mod gratuit si printr-o solicitare la adresa de e-mail: receptie@opticalinvestment.ro

Art.1.4 Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum 1 (una) zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor.

SECTIUNEA 2

LOCUL DE DESFASURARE  AL CAMPANIEI

Art. 2 Prezenta Campaniei va fi organizata in magazinele participante prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3

DURATA CAMPANIEI

Art. 3.1 Campania se va desfasura in perioada 21 iunie 2021, incepand cu ora 09:00 – 15 august 2021, pana la ora 23:59, in limita premiilor alocate.

Art. 3.2 Dupa data incheierii perioadei de desfasurare a Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei “BRIGHT HERE, BRIGHT NOW”

SECTIUNEA 4

DREPTUL DE PARTICIPARE

Art. 4.1 Dreptul de participare este recunoscut oricarei persoane fizice care la data extragerii a implinit varsta de 18 ani, cu domiciliul in Romania, exceptie facand angajatii tuturor societatilor ce opereaza magazinele participante la Tombola (vezi art. 2 din Regulament), ale companiilor implicate direct sau indirect in desfasurarea sau organizarea campaniei, precum si membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 4.2 La Tombola organizata de Optical Investment Group S.A.  pot participa toti clientii care, in perioada 21 iunie 2021 incepand cu ora 09:00, achizitioneaza din magazinele participante la tombola, mentionate in art. 2 de mai sus, ochelari de soare marca Polaroid si accepta sa participe la Tombola “BRIGHT HERE, BRIGHT NOW”, prin parcurgerea pasilor mentionati la art. 4.3.

Art. 4.3 La orice achizitie de ochelari de soare marca Polaroid, din magazinele partenere participante, clientul, in baza bonului fiscal primit in magazin, va trebui sa se inregistreze pe pagina web a Organizatorului: https://www.instantexperience.ro/, unde va trebui sa introduca numarul bonului fiscal, data bonului fiscal, localitatea din care a achizitionat produsul, numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon de contact si magazinul partener participant de unde a cumparat ochelarii. In urma inregistrarii, participantul va primi un mesaj standard de la Organizatorul, in vederea validarii adresei e-mail transmise. Participantul este obligat sa pastreze bonul fiscal pana la terminarea Tombolei, in cazul in care castigatorul extras nu poate prezenta, indiferent de motiv, bonul cu care sa faca dovada achizitionarii ochelarilor de soare, acesta nu-si poate valorifica premiul.

SECTIUNEA 5

DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

Art. 5.1 Castigatorii vor fi desemnati prin tragere electronica la sorti prin intermediul platformei Random.org. Vor fi in total 8 trageri la sorti, planificate in zilele:

Extragere saptamana 8: 16.08.2021 ora 15.00. Perioada de inscriere 09.08.2021 ora 00.00 – 15.08.2021 ora 23.59

Art. 5.2 Organizatorul va publica pe site-ul sau https://www.instantexperience.ro/ cu 4 ore inainte de ora extragerii, un tabel cu toti participantii la tombola. Tabelul va contine toate numerele bonurilor participante la tombola, fiecarui bon atribuindu-se un numar de la 1 la cate persoane participante sunt.

Art. 5.3 In temeiul organizarii unei tombole cat mai transparente, extragerea electronica la sorti va fi filmata printr-o sesiune LIVE pe pagina de Facebook InstantExperience  https://www.facebook.com/Instant-Experience-400225350386538/ ,  iar filmul extragerii va fi pus la dispozitie autoritatilor abilitate, daca va fi cazul, pentru a verifica veridicitatea extragerii.

Art 5.4 Pentru fiecare extragere va fi desemnat un castigator si 2 castigatori de rezerva, pentru fiecare premiu, astfel incat daca castigatorul desemnat nu poate/nu vrea sa revendice premiul, acesta sa fie reportat catre castigatorii de rezerva.

Art.5.4 Dupa desemnarea castigatorului, acesta va fi contactat de catre reprezentatii Organizatorului in vederea valorificarii premiului.

Art. 5.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere castigatorului sa prezinte un act de identitate valid la momentul in care acesta isi revendica premiul si semnarea unui Proces – Verbal de predare – primire premiu.

Art. 5.6 Participatul care a fost declarat castigator la una dintre extrageri nu mai poate participa la urmatoarele extrageri, inclusiv in cazul in care acesta a refuzat/nu a putut sa-si revendice premiul din motive independente de vointa sa.

SECTIUNEA 6

PREMIILE TOMBOLEI

Art. 6.1 Fiecare extragere se va efectua in vederea acordarii urmatoarelor premii, cate un premiu din cele 5 in fiecare saptamana:

Premiul I – consta in 8 Excursii pe teritoriul Romaniei in valoare fiecare de 1.750 lei (cu TVA), in valoare totala de de 14.000 lei (cu TVA), extragerile se vor face in fiecare saptamana in data si ora prevazuta la art. 5.1 din prezentul Regualment.

Excursiile acordate sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei in baza unui Voucher valoric de vacanta emis de catre agentia cu care Organizatorul colaboreaza in vederea acordarii premiilor. In baza Voucherului pus la dispozitie de Organizator, castigatorul isi va putea achizitiona la libera sa alegere orice pachet turistic din portofoliul agentiei de turism, in limita valorii Voucherului de 1.750 lei (cu TVA). In cazul in care valoarea excursiei/ sejurilui ales depaseste valoarea Voucherului pus la dispozitie de catre Organizator, Castigatorul va putea achita diferenta pentru excursia dorita direct la agentia de turism partenera cu Organizatorul.

Castigatorul nu poate apela la nicio alta agentie de turism sau rezerva in regim propriu Excursia castigata, castigatorul isi poate valorifica Voucherul castigat doar prin intermediul agentiei de turism aleasa de catre Organizator.

In cazul in care Excursia dorita are valoarea mai mica decat valoarea inscrisa pe Voucher, atunci Castigatorului nu va putea primi contravaloarea ramasa, suma astfel rezultata fiind pierduta de catre Castigator.

Voucherul castigat in urma participarii la prezenta Tombola nu este fractionabil si poate fi utilizat o singura data, pana la data de 31.12.2021. Nu pot fi achizionate Excursii care depasesc data de 31.12.2021 si care nu sunt pe teritoriul Romaniei.

Este posibil ca in functie de sejurul ales Voucherul sa nu acopere transportul sau alte activitati extra (vizite, bilete obiective turistice etc.) sau alte taxe de statiune / oras / hoteliere / obiective turistice / asigurari etc.

Extragerile vor avea loc conform planificarii de la art. 5.1.

Dupa extragerea electronica la sorti, castigatorii vor fi contactati telefonic, iar dupa ce au fost contactati telefonic, prin intermediul postei electronice li se va transmite un mail pentru confirmarea premiului. Castigatorul are obligativitatea de a raspunde la mailul primit sa isi anunte intentia de a participa in cadrul Excursiei castigate. Mailul de confirmare, va trebui transmis catre Organizator, in termen de 36 de ore de la data la care i-a fost transmis, depasirea acestui termen echivaleaza cu decaderea din dreptul castigatorului de a-si valorifica premiul. In acest caz, precum si in cazul in care, dupa transmiterea mailului, castigatorul se razgandeste si nu mai vrea/poate sa isi valorifice Voucherul, Organizatorul va desemna un nou castigator din castigatorii extrasi de rezerva.

Premiul II – consta in 8 buc Scooter Electric Xiaomi Mi 1S fiecare in valoare de 1.599 lei, respectiv valoare totala de 12.792,02 lei (TVA  inclus)

Premiul III – consta in 24 buc Smartwatch Garmin Vivomove 3 fiecare in valoare de 690 lei cu tva, valoare totala 16564.80 lei cu TVA.

Premiul IV – consta in 24 buc Boxa inteligenta Google Nest Hub ecran 7” fiecare in valoare de 399 lei cu tva, valoare totala 9575.88 lei cu TVA

Premiul V – consta in 24 buc Casti Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 fiecare in valoare de 70 lei cu tva, valoare totala 1680 lei cu TVA.

Premiile II / III / IV / V – vor putea fi ridicate din magazinul de unde a fost achizitionata perechea de ochelari Polaroid sau unul din magazinele Optiblu/ Optiplaza din tara in functie de intelegerea partilor (chiar daca produsul a fost achizitionat dintr-un alt magazin partener), in baza unui act de identitate valid, in termen de 7 zile calendaristice de la data la care castigatorul a fost contactat in vederea ridicarii premiului. La momentul la care castigatorul este contactat in vederea ridicarii premiului, acesta va trebui sa comunice si magazinul de unde vrea sa ridice premiul. Termenul de 7 zile reprezinta termen de decadere, in cazul in care castigatorul nu se prezinta sa ridice premiul, acesta va fi acordat in ordine urmatorului castigator de rezerva desemnat.

In cazul in care castigatorul nu poate ridica premiul personal, ridicarea premiului de catre imputernicit poate fi facuta doar in baza unei procuri autentice notariale.

Art. 6.2 Impozitele datorate pentru premiile acordate castigatorilor sunt achitate de Organizator in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Organizatorul Tombolei nu este raspuzantor de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina persoanelor castigatoare.

SECTIUNEA 7

INLOCUIREA/SCHIMBAREA/CONTRAVALOAREA IN BANI A PREMIILOR

Art. 7.1 Refuzul de a primi premiul sau de a-l valorifica in conditiile de mai sus mentionate, va conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.

Art. 7.2 Catigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia in bani sau in alte obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor acestuia.

SECTIUNEA 8

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 8.1 Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018. Prin inscrierea la Tombola si comunicarea datelor cu caracter personal, participantii si castigatorii Tombolei inteleg ca datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate in interesul legitim pe care Organizatorul il are  in vederea desfasurarii prezentei Tombole.

Art. 8.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite pe adresa Organizatorului receptie@opticalinvestment.ro, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Art. 8.3 Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de Organizator in scopul desfasurarii Tombolei, sunt urmatoarele: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, orasul din care s-a achizitionat produsul, magazinul. De asemenea, in cazul persoanelor desemnate castigatoare a excursiilor oferite vor fi prelucrate si datele necesare in vederea depunerii declaratiilor fiscale: CNP si adresa castigatorului.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul site-ului sunt IP-ul si data accesarii. Aceste date sunt accesate prin intermediul modulului de Securitate WordFence atunci cand detecteaza situatii care ar putea pune in pericol site-ul.

Scopul prelucrarii datelor este desfasurarea tombolei, temeiul legal al acestei prelucrari, fiind detaliat dupa cum urmeaza:

 • participarea la tombola, confirmarea inscrierii la tombola si la tragerile la sorti saptamanale (interesul legitim al Organizatorului);
 • plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);
 • solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Tombolei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 • activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului);
 • retentia datelor cu caracter personal pe o perioada de 3 in vederea apararii in cazul unui litigiu si/sau diferend in legatura cu tombola organizata (interesul legitim al Organizatorului)

Art. 8.4 In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimțamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la Tombola, nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Art. 8.5 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct. Acestea pot fi dezvaluite catre:

 • partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnati in aceasta Tombola implicati in desfasurarea si organizarea Tombolei;
 • notarilor publici /avocatilor desemnati sa acorde asistența pentru organizarea si desfasurarea Tombolei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing – agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 • furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
 • furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;
 • autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimțamantul sau interesul legitim).

Art. 8.7 Durata de pastrare a datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.  Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Tombolei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de 3 ani, in scopul exclusiv al Organizatorului de a se apara in eventualitatea aparitiei unor litigii. Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile, de minim 5 ani.

Art. 8.8  Drepturile persoanelor vizate

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 • Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 • Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;
  • si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
  • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
 • Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia specifica.
 • Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 • in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;
 • in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

Pentru mai multe detalii privind modul in care Organizatorul relucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal va invitam sa consultati si:

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Optical Investment Group S.A.  utilizand urmatoarele date de contact:

Departament Marketing:

Strada Horia Macelariu nr.61-81, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 0372. 651. 760

Adresa de e-mail: receptie@opticalinvestment.ro

SECTIUNEA 9

RASPUNDEREA

Art. 9.1 Prin participarea la Tombola, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin acest Regulament, nerespectarea acestora putand atrage raspunderea participantilor.

Art. 9.2 Prin participarea la Tombola, castigatorul este de acord sa furnizeze Organizatorului datele prevazute la Sectiunea 1 si sa semneze un proces verbal de predare primire a premiului castigat.

Art. 9.3 Inscrierea inainte sau dupa perioadele mentionate in Regulament nu se iau in considerare.

Art. 9.4 Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

Art. 9.5 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta solicitarilor ce apar ulterior desemnarii castigatorului, cu privire la orice aspect in legatura cu Tombola.

Art. 9.6 Castigatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea si veridicitatea informatiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta, neasumandu-si nicio responsabilitate pentru informatiile si datele care nu corespund realitatii si/sau pentru declaratiile mincinoase si nici pentru orice alta consecinta care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaratie. Castigatorul care declara/transmite informatii/date eronate/false este decazut din calitatea de castigator.

Art. 9.7 In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul/premiile acordat/e.

Art. 9.8 Dupa inmanarea premiilor Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte reparatii, de orice natura, legate de premiul castigat.

Art. 9.9 Optical Investment Group S.A., in calitate de Organizator, nu isi asuma raspunderea pentru executarea necorespunzatoare, neconforma sau la timp a obligatiile asumate de companiile furnizoare de servicii acordate drept premii, acestea fiind direct raspunzatoare fata de castigatori, conform dispozitiilor legale privind protectia consumatorului precum si a celor care guverneaza categoriile de servicii prestate castigatorilor (servicii turistice, servicii de transport). De asemenea, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire modificarile intervenite in orarul zborurilor, datorate culpei companiei de zbor sau conditiilor meteorologice.

SECTIUNEA 10

INCETAREA INAINTE DE TERMEN A TOMBOLEI

Art. 10.1 Prezenta Tombola poate inceta numai in urmatoarele situatii:

 • La implinirea termenului pentru care a fost anuntata Tombola,
 • In cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Tombola.

Art. 10.2 In situatiile avute in vedere la art. 10.1 din prezenta sectiune, Organizatorul nu este tinut de nicio obligatie catre participantii la Tombola, dupa cum nu este tinut la plata unei sume cu titlu de despagubire sau alte asemenea.

Art. 10.3 Situatiile avute in vedere la art.10.1 le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

SECTIUNE 11

LITIGII SI LEGEA APLICABILA

Art. 11.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

Art. 11.2 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum aceasta a fost ulterior modificata si completata.

 

OPTICAL INVESTMENT GROUP S.A.

Prin administrator,

Raluca Daiana Cimpianu

Piotr Wilczynski

Shopping Cart